Prywatna karetka - transport medyczny i sanitarny

transport  sanitarny

Transport sanitarny

Transport medyczne

Transport medyczny

 

Zaplecze medyczne imprez masowych

Zaplecze medyczne imprez masowych

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Prywatna karetka:
Szybko, sprawnie, bezpiecznie...

Prywatny przewóz karetką - Piotr Igras

Witam Państwa. Jestem ratownikiem medycznym.

Ratownictwo ukończyłem w Stalowej Woli i tam odbyłem staż na SORZE i Izbie Przyjęć. Dostałem pracę na oddziale neurologii. Pracowałem z bardzo ciężkimi przypadkami chorobowymi. Nabyłem tam dużo wiedzy i doświadczenia.

Następny etap mojej pracy jako ratownik zaczął się w Brzeskim Centrum Medycznym na oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Praca również ciężka i odpowiedzialna. Praca z starszymi pacjentami i większości leżącymi, wymagającymi dużej opieki.

Jestem osobą wrażliwą na ból i cierpienie osób trzecich. Powierzone mi obowiązki wykonuje z dużym zaangażowaniem, dokładnością i sumiennością. Jestem osobą zdyscyplinowaną wykazującą się szczególną wrażliwością na potrzeby pacjentów. Staram się pomagać jak tylko potrafię.

"Całą swoją wiedzę i energię przekładam na Państwa potrzeby."

Z poważaniem Piotr Igras

Piotr Igras ratownictwo medyczne